Epost: post@johnsenbygg.no - Tlf: 70 12 80 90

Vedlikeholds avtaler

Skifte vinduer, bytte kledning, kontrollere tak og innvendig arbeid med overflater. Vi har lang erfaring og jobber stadig med vedlikeholdsprosjekter, både for borettslag, sameier og private.

En årlig sjekk kan forhindre forfall
For å forebygge og forhindre forfall anbefaler vi en årlig sjekk av :
•Skader eller fortetninger i takrenner
•Defekte taksten
•Tette sluk på takflater
•Råte og vann skader
•Sprekkdannelser

Et slikt ettersyn kan redusere risikoen for større skader betraktelig.
Ta kontakt med oss for en avtale om årlig sjekk av din bygningsmasse!

Johnsen Bygg ASsøker etter medarbeidere!

Tømrer, taktekkere og betongarbeidere med fagbrev! Send oss din søknad til soknad@johnsenbygg.no