Epost: post@johnsenbygg.no - Tlf: 70 12 80 90
Johnsen Bygg As

HMS

HMS

Vi har en HMS ansvarlig som sørger for en trygg og sikker arbeidsplass. HMS arbeidet spiller en sentral rolle i vår organisasjon og vi jobber stadig med fremme dette arbeidet.

Etikk:

Johnsen Bygg AS legger vekt på arbeidsmiljø, trivsel, kompetanseheving, personlig utvikling. og behandler alle sine ansatte på en etisk riktig måte. Vi stiller krav som det er mulig å etterleve og kontrollere for alle parter. Vi vil gå foran med et godt eksempel når det gjelder etisk ansvarlig drift i tråd med gjeldende lover og bestemmelser.

Miljø:

Som entreprenør ønsker vi å redusere innvirkningen vi har på miljøet. Vi legger vekt på å redusere den negative miljøeffekten produktene, løsningene og driften vår har.

Kompetanse:

Det blir stadig strengere krav til bygge-bransjen og det er da viktig å holde seg oppdatert. Våre ansatte er vår viktigste ressurs. De er selskapets ansikt utad, og skal til enhver tid opptre kvalifisert og profesjonelt. Johnsen Bygg AS skal være en kjekk og trygg arbeidsplass.

Ønsker du vite mer rundt dette kontakt daglig leder: Tor M Johnsen på tlf: +47 401 85 000


Taktekking -Johnsen-bygg-as-byggpartner-aalesund

Stamina

Vi har idag avtale med Stamina

Kvalitetskontroll

Vi har idag avtale med Kvalitetskontroll

Johnsen Bygg ASsøker etter medarbeidere!

Tømrer, taktekkere og betongarbeidere med fagbrev! Send oss din søknad til soknad@johnsenbygg.no